Om Nordskogen Sag & Høvleri

På sagbruket til Tore Halland blir tømmerstokker omformet til både veggpanel, listverk og bærebjelker. Her produseres byggematerialer i ulike dimensjoner, alt etter hva kundene måtte ønske. En av Tores spesialiteter er laftepanel er en bordkledning som ser ut som tradisjonell håndlaft. Dette kan være et alternativ for alle som vil ha en gammeldags byggestil til en rimelig pris.